Nadciśnienie tętnicze

 

Choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych, czyli > 140/90 mmHg.

 

Przede wszystkim narażone na postęp nadciśnienia tętniczego są osoby w wieku +50 roku życia, z nadwagą bądź otyłością i u których w rodzinie występowało nadciśnienie tętnicze. Regularna obserwacja ciśnienia tętniczego stwarza prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia oraz podjęcia odpowiedniego leczenia nadciśnienia tętniczego. Niewykryte czy też nieleczone nadciśnienie tętnicze zwiększa zagrożenie wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, udar mózgu oraz również chorób nerek i uszkodzenia narządu wzroku.

 

Zawał serca to skład kliniczny spowodowany ustaniem przepływu krwi poprzez tętnicę wieńcową (naczynie krwionośne zaopatrujące serce np. w tlen) dzięki jej zamknięcia przez np. miażdżycę bądź zakrzep. Konsekwencją tego jest wada (martwica) mięśnia sercowego, co może przyczynić się do niewydolności serca, zatrzymania jego pracy oraz nagłej śmierci.

 

Objawy zawału serca

 

  • Boleść w klatce piersiowej, w okolicy mostka, promieniujący aż do żuchwy albo okolicy barków;
  • Niejednokrotne odczucie duszności, zimne poty, zasłabnięcie, uczucie lęku.

 

Porażenie mózgu to nagłe wystąpienie zaburzeń czynności mózgu, trwających dłużej aniżeli 24 godziny (o ile uprzednio nie doprowadzą do zgonu), spowodowanych zaburzeniami w mózgowym przepływie krwi.

 

Przeważnie czynnikiem udaru jest niedrożność naczyń mózgowych wywołana zakrzepami oraz miażdżycą naczyń prowadząca do niedokrwienia tkanek mózgowych. Porażenie mózgu jest stanem zagrożenia życia, wymaga szybkiego rozpoznania i natychmiastowego leczenia.

 

Jakie są objawy udaru mózgu?

 

  • Boleść głowy, drętwienie kończyn, zaburzenia widzenia, trudności w mowie albo rozumieniu słów;
  • Utrata przytomności, upadek, paraliż części ciała, dreszcze, zawroty głowy, nudności.

 

Jak uchronić się przed zawałem serca i udarem mózgu?

 

Istnieją metody zmniejszania ryzyka wystąpienia zawału serca oraz udaru mózgu. Jedną spośród nich jest używanie doustnych leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. kwasu acetylosalicylowego, w niskich dawkach. Poproś lekarza o ocenę Twojego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz zapytaj, czy możesz użytkować Polocard w dawkach kardioprotekcyjnych 75 mg bądź 150 mg.